Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej zgodnie z art. 74. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela jest obchodzony, w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

 

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania, należy dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela.

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo
wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało.”

 J. Korczak