Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty, dyrektorom szkół serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.         Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.

Wszystkim Dyrektorom szkół,  Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

                                                                                                   Z wyrazami uznania

                                                                                                                                    Stanisław Rożek

                                                                                                                                  Wójt Gminy Dzwola