Życzenia dla Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka to szczególna okazja, aby złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i pogody ducha. Wraz z życzeniami przyjmijcie podziękowania – za obecność, poświęcenie, wspieranie w trudnych chwilach i udzielanie dobrych rad na każde zmartwienie. Te właśnie Wasze cechy sprawiają, że świat staje się cieplejszy i bezpieczniejszy. Kieruję do Was słowa pełne szacunku,

wdzięczności za to, że jesteście doskonałymi przekazicielami życiowej mądrości, Wanda Chotomska w wierszu – Kwiaty dla Dziadka napisała:

Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną,
opowie Ci – Twój Dziadek.

Dzień Babci obchodzimy w Polsce 21 stycznia. Dzień później świętujemy Dzień Dziadka. W Polsce święto to jest obchodzone od 1964 roku.

Święto Babci i Dziadka to taki szczególny dzień w roku, w którym możemy wyrazić naszą wdzięczność dla Dziadków za trud wychowania i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy. Tego dnia wszystkie wnuki dziękują swoim ukochanym Dziadkom za miłość, wsparcie, troskę, serce i za to, że zawsze są przy nas, kiedy ich potrzebujemy.

U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką. (…)W. Chotomska

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie, wraz z życzeniami przyjmijcie nasze podziękowania za trud wychowawczy – dowód naszego uznania i szacunku. W tym dniu i w każdym kolejnym – wszystkiego najlepszego!

                                                                                    Stanisław Rożek – Wójt Gminy Dzwola

Nowy Prezentacja programu Microsoft Office PowerPoint 2007