Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku

Wójt Gminy Dzwola przypomina o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

I termin:

 

od 1 do 29 lutego 2020 r. do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., oraz w przypadku posiadaczy bydła zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2019 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zwrot przysługuje do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Stawka zwrotu w 2020 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

Przykład:

Producent rolny posiada 9 ha użytków rolnych i 4 DJP bydła:

Limit zwrotu wynikający z powierzchni gruntów:      1 zł x 100 x 9 ha = 900,00 zł

Limit zwrotu wynikający z DJP bydła:        1 zł x 30 x 4 DJP = 120,00 zł

Łączny roczny limit zwrotu wynosi:                                        1 020,00 zł

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • od 1 do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek  można pobrać w Urzędzie Gminy Dzwola, p. nr 13 i na stronie: https://archiwum.dzwola.eu/ oraz https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Materiały źródłowe: https://www.gov.pl/

Wzór_wniosku_akcyza_2020

Procedura_2020

Ustawa