Zmiany w zakresie usuwania drzew i krzewów

W związku ze zmianami ustawy o ochronie przyrody, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. informuje się mieszkańców gminy Dzwola, że od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie zwolnione są m.in.:

 

1) krzew lub krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3) drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

4) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Istotną zmianą wprowadzonych zapisów w ustawie o ochronie przyrody jest to, że osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewo lub krzew z nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie muszą już ubiegać się o uzyskanie stosownego zezwolenia jak to miało miejsce w dotychczas obowiązujących przepisach.

Pozostałe przepisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzwola, pod numerem tel. (15) 87 52 215 oraz w pokoju nr 15.