Zmiana rozkładu czasu pracy w miesiącu maju 2016 r.

I N F O R M A C J A

o zmianie rozkładu czasu pracy w miesiącu maju 2016 r.

 

Uprzejmie informuję oraz podaję do wiadomości zarówno pracownikom jak i interesantom, iż w miesiącu maju 2016 r. został zmieniony rozkład czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dzwola:

7 maj 2016 r. (sobota) – dzień pracy,

27 maj 2016 r. (piątek) – dzień wolny od pracy.

Urząd Gminy Dzwola w dniu  7 maja 2016 r. (sobota) będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30

                                                        Wójt Gminy Dzwola

                                                                             /-/ Stanisław Rożek