Zmiana organizacji ruchu na DK 74 w msc. Krzemień Pierwszy

Informujemy, iż w związku z realizacją zadnia pn. “Przebudowa mostu przez rzekę Branew w km 215+899 drogi krajowej nr 74 w m. Krzemień ” w dniu 23 listopada 2017 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu.

Prace będą wykonywane w dwóch etapach przy funkcjonowaniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną z zamknięciem na przemian dróg powiatowych. W pierwszym etapie robót planowane jest zamknięcie dla ruchu lewej strony drogi wraz z drogą powiatową nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj, dla której zorganizowany jest objazd przez miejscowości Godziszów, Rataj Ordynacki i Janów Lubelski (drogi powiatowe nr 2812L, 2813L, 2808L oraz drogę krajową nr 74). Ruch na drodze krajowej nr 74 będzie odbywał się na początku po trasie istniejącej, później zostanie skierowany na funkcjonujący obecnie most objazdowy i na końcu ponownie zostanie sprowadzony po trasie istniejącej.

W drugim etapie ruch będzie się odbywać po wybudowanym lewym pasie ruchu, a prawy zostanie zamknięty wraz z drogą powiatową nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy, dla której zaplanowano objazd przez miejscowość Krzemień Drugi oraz Zofiankę Dolną (drogi gminne nr 108994L, 108886L oraz 108998L). Na tym etapie objazd tymczasowy przez wybudowany most zostanie całkowicie rozebrany, a teren pod niego wykorzystywany doprowadzony do stanu pierwotnego.

Pojazdy z dróg powiatowych włączają się do ruchu z zachowaniem szczególnej ostrożności na początku lub końcu sygnału zielonego (przed lub za kolejką jadących pojazdów).