„Złote Gody” w gminie Dzwola

Pół wieku razem – takim stażem małżeńskim może pochwalić się szesnaście par małżeńskich z Gminy Dzwola, które w minioną niedzielę, 17 czerwca wspólnie z władzami samorządowymi świętowały Złote Gody.

 

Uroczystości 50 – lecia małżeństw rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli, celebrowaną przez księdza Proboszcza Piotra Kubicza. Tradycyjnie, podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

Po Mszy Świętej jubilaci wraz z władzami gminy udali się do remizy OSP w Konstantowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Kierownik USC Ewa Grzywna wraz z Wójtem Gminy Dzwola Stanisławem Rożkiem powitali Szanownych Jubilatów oraz pozostałych uczestników uroczystości, poczym Wójt Gminy w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci otrzymali także pamiątkowe listy gratulacyjne od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, które to w Jego imieniu wręczył Andrzej Szarlip z Biura Obsługi Wojewody. Otrzymali także okolicznościowe dyplomy, kwiaty oraz upominki wręczone przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Kierownika USC. Wójt Gminy Stanisław Rożek złożył jubilatom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia i kolejnych pięknych jubileuszy.

Spotkanie zwieńczyło wspólne zdjęcie jubilatów i władz gminy oraz poczęstunek.

Uroczystości uświetniała orkiestra dęta z Dzwoli.