Zebrania wiejskie ws. Funduszu Sołeckiego (harmonogram)

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

Wójt Gminy Dzwola przypomina, że zbliża się termin składania wniosków zawierających listę zadań, przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2018, sołectwa do 30 września  2017 r. muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego, do Wójta Gminy Dzwola. Wniosek sołectwa by został przyjęty, musi spełniać warunki określone w ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r. a dokładnie art. 2 ust. 6, który mówi, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju Gminy.

Łączna wysokość środków przypadających na fundusz sołecki w 2018 roku wynosi: 338 207,21 zł

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oraz terminy zebrań wiejskich w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 rok, poniżej:

harmonogram 2017 zm-thumbnail