Zbliża się termin składania wniosków

Wójt Gminy Dzwola informuje, że w miesiącu sierpniu 2016 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Przypominamy, że do końca lipca 2016 należy zakupić olej napędowy aby wykorzystać limit roczny przysługujący producentowi rolnemu w roku 2016.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, na jego wniosek złożony wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Obecnie miesiącem złożenia wniosku będzie miesiąc sierpień więc należy dołączyć faktury z datą zakupu oleju napędowego od 01-02-2016 r. do 31-07-2016 r.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronie internetowej www.ugdzwola.bip.lubelskie.pl  zakładka podatki i opłaty lokalne/druki podatkowe/zwrot podatku akcyzowego,  jak również w Urzędzie Gminy Dzwola – pokój nr 15.

Informacje można  uzyskać pod nr telefonu  15 875 22 15 ( wew. 13 – Podatki).