Zawiadomienie

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.), Wójt Gminy Dzwola zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 20.04.2020 r. do dnia 03.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Wiesław Dyjach – Wójt gminy Dzwola

Zawiadomienie