Zastępca attache Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki do spraw kulturalnych w Warszawie Scott Whitmore na spotkaniu z młodzieżą Zespołu Szkół w Dzwoli

Prawdziwym wyróżnieniem dla Zespołu Szkół w Dzwoli była wizyta z-cy attache do spraw kulturalnych Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie Pana Scotta Whitmore, która odbyła się 08 czerwca 2018 r.

o godz. 11,30  na zaproszenie nauczyciela języka angielskiego p. Ireny Basaj. Wśród zaproszonych gości byli obecni również Wójt Gminy Dzwola p. Stanisław Rożek, Przewodniczący Rady Gminy Dzwola p. Kazimierz Małek, z – ca dyrektora Zespołu Szkół w Dzwoli p. Renata Dycha, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim p. Wiesława Dyjach, nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim p. Agnieszka Wołoszyn, nauczyciele Zespołu Szkół w Dzwoli oraz młodzież klasy VII szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy II i III Publicznego Gimnazjum w Dzwoli. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Zespołu Szkół w Dzwoli Pan Stanisław Rawski, który po przywitaniu Pana Scotta Whitmore zaprosił Go do zapoznania się ze zbiorami  znajdujących się w szkolnej Izbie Pamięci. Zaprezentowane zbiory nierozerwalnie wiążą się z historią miejscowości Dzwola oraz honorowym imieniem nadanym szkole Bohaterów Września 1939. Nasz gość miał również okazję uczestniczyć w gminnym konkursie wiedzy matematycznej, który w tym dniu miał również miejsce w naszej szkole. Z ogromną przyjemnością zapoznał się z treścią zadań i z sukcesem dokonał poprawnych rozwiązań.  Podstawowym celem wizyty dyplomaty amerykańskiego było spotkanie z młodzieżą w ramach programu Meet America promowanego przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Pan Whitmore przybliżył nam  tematykę związaną ze Stanami Zjednoczonymi w związku z przypadającą w roku 2019 setną rocznicą nawiązaniu polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych oraz relacji polsko-amerykańskich w minionym stuleciu. W oparciu o swoje przeżycia i doświadczenia starał się podkreślające ważną rolę związków międzyludzkich między obywatelami obu krajów w tym czasie. Prowadzona w języku angielskim prezentacja stała się doskonałym początkiem dyskusji pomiędzy panem Whitmore`m a młodzieżą oraz stworzyła płaszczyznę do rozmów i zadawania pytań w zakresie kształtowania przyszłych polsko-amerykańskich związków i więzi międzyludzkich w przededniu drugiego stulecia wspólnych relacji. Spotkanie w bardzo swobodnej i serdecznej atmosferze zachęciło uczniów do zadawania pytań o rolę kultury amerykańskiej we współczesnym społeczeństwie amerykańskim, z uwzględnieniem roli sportu, kuchni amerykańskiej, podróży, oświaty oraz możliwości studiowania w USA.

Największą jednak niespodzianką dla naszego gościa, było spontaniczne i pełne radości spotkanie z uczniami klasy III szkoły podstawowej.

Dzieci bardzo chętnie pozdrawiały pana Scotta, przedstawiały się i inicjowały krótką serdeczną rozmowę na poziomie znajomości językowych objętych programem nauczania tego etapu edukacji. Możliwość prowadzenia swobodnej rozmowy w języku angielskim była dla uczniów doskonałą okazją do wykazania się swoimi umiejętnościami językowymi i przyniosła obu stronom konwersacji wiele zadowolenia. Skierowane przez Wójta Gminy Dzwola pana Stanisława Rożka podziękowania wyraziły zarówno sentyment wspomnień jak również zbudowały piękne spojrzenie na przyszłość opartą nie tylko na kontynuacji naszego spotkania, ale na jego rozwijaniu.

Tekst: Irena Basaj

Foto: Barbara Buryta