Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Dzwola z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Zarządzenie Nr  31/2016

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 10 marca  2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 

 

Wykaz oferentów , których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” oraz wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

UKS Spartakus Dzwola do

 

Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród młodzieży gminy Dzwola w tenisie stołowym i lekkiej atletyce , prowadzenie szkolenia sportowego, udział w różnych konkursach sportowych oraz udział Klubu w zawodach sportowych od szczebla gminnego do ogólnopolskiego.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 10.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 20.000,- zł;

 

Ludowy Klub Sportowy ISKRA „Piłka nożna dla pokoleń”.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 37.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 37.000,- zł;