Zaproszenie na szkolenie: „Pracownik biurowy z elementami kadr, płac i księgowości”

FUNDACJA  INICJATYW  LOKALNYCH z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA W JANOWIE LUBELSKIM oferuje szkolenie:

„Pracownik biurowy z elementami kadr, płac i księgowości”

TERMIN: 24 LIPCA – 4 SIERPNIA
Szkolenie trwa 80 godzin

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia

o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Cena netto : 690,00 zł brutto
(w tym ubezpieczenie NNW, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa)

Zapisy przyjmujemy do 24 lipca
do godziny 8:30
ZAPRASZAMY!

Promocja_Pracownik biurowy