Zaproszenie na szkolenie “Elektryk z uprawnieniami SEP na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV”

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się  Janowie Lubelskim w dniach 11-15  września br. na temat: “Elektryk z uprawnieniami SEP na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV”.

 

Ramowy program szkolenia:

  1. Podstawy elektrotechniki.
  2. Zasady budowy, działania oraz warunki technicznej obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznej.
  3. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektroenergetycznych do 1 KV.
  4. Organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.
  5. BHP i ochrona przeciwpożarowa.
  6. Udzielanie pomocy przedmedycznej.
Celem kursu jest:
  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie elektryka.
  • Przygotowanie do zdania egzaminu celem uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego „E” w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE ze Stowarzyszenia Polskich Energetyków uczestnik szkolenia uzyska świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w grupie I.

Termin szkolenia: 11-15 września 2017 r. (poniedziałek – piątek).

Miejsce: Janów Lubelski, Fundacja Inicjatyw Lokalnych, ul. Zamoyskiego 52.

Koszt kursu brutto /w tym materiały szkoleniowe, koszty egzaminu, ubezpieczenie NNW, poczęstunek kawowy/ na uprawnienia elektryczne: 600 złotych.

                                                              Aktualizacja uprawnień  – 300 złotych.

 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i do wzięcia udziału w organizowanym przez nas szkoleniu!

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 września 2017 r. do godz. 15:00

Szczegółowe informacje i zapisy:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia

w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52

tel.: 15 871 75 36

e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl

 Powyższa wiadomość ma charakter zapytania i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przesłana została zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z 18 lipca 2002 (Dz.U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.) oraz dyrektyw UOKiK: “Dopuszczalne jest przesyłanie na adres e-mail pytania czy adresat zgadza się  na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej”. Jednocześnie informuję, iż Państwa adres e-mail pochodzi z ogólnodostępnych danych publicznych wpisu w KRS / CEIDG lub Państwa strony internetowej.