Zaproszenie na spotkanie informacyjno – warsztatowe

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – warsztatowe dla organizacji, instytucji lub osób zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju, które odbędzie się 20 kwietnia (czwartek) w Janowie Lubelskim o godz. 11:00 w Janowskim Ośrodku Kultury – Sala Taras Plastyczny (II piętro), ul. Jana Pawła II 3.

W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu w wysokości do 100 tys. na sfinansowanie działań związanych z rozwinięciem, dopracowaniem i przetestowaniem innowacyjnych pomysłów z obszaru „przechodzenie z systemu edukacji na rynek pracy”. Pomysłodawcą – innowatorem (grantobiorcą) może być zarówno instytucja publiczna, organizacja pozarządowa jak i osoba indywidualna.

Kto może wziąć udział w spotkaniu? Każdy kto ma już pomysł lub może wykreować nowatorską inicjatywę, która może wpłynąć na poprawę sytuację i osób młodych wchodzących na rynek pracy. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych problematyką – udział w spotkaniu może stać się inspiracją do stworzenia rozwiązania, które można będzie wprowadzić na etapie ostatnich lat edukacji lub usprawnienia poprawiającego sytuację absolwentów na rynku pracy.

W programie spotkania:

  • Prezentacja założeń projektu – Koordynator Projektu,
  • Pomysł innowacyjny to znaczy jaki? Kryteria oceny i wdrażania innowacji społecznych – warsztat prowadzony przez Brokerów Innowacji Społecznych.

Więcej informacji na temat projektu w załączonym materiale, na Facebooku:

https://www.facebook.com/Projekt.MikroMakro/

oraz na stronie internetowej:

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/

Informacja o projekcie Mikro innowacje makro korzyści