Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzwola na rok 2017.

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Zarządzenie nr 25-2017

Wniosek o konsultacje

Uchwala_w_sprawie_programu_opieki_nad_bezdomnymi zwierzętami_na 2017 r.

Protokół