Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Fundacja Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin
Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim powołując się na Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych zaprasza do udziału w szkoleniu:

Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Tematyka:

 1. Umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań:
  • Teorie motywowania i mobilizowania klienta do zmiany;
  • Zasady wprowadzania zmiany;
  • Budowanie zaufania, akceptacji i chęci współpracy w procesie zmiany;
  • Radzenie sobie z oporem przed zmianą.
 2. Kształtowanie nawyków celowej aktywności:
 • Efektywna komunikacja opiekuna z klientem;
 • Elementy perswazji w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych;
 • Techniki poznawczo-behawioralne w kształtowaniu celowej aktywności (m.in. wzmacnianie, wygaszanie).
 1. Prowadzenie treningu zachowań społecznych:
 • Planowanie treningów zachowań społecznych (potrzeby, cele, kolejność realizacji);
 • Zasady prowadzenia treningów (przygotowanie scenariusza);
 • Metody, formy prowadzenia treningów zachowań społecznych, adekwatne do specyfiki uczestników i celów.

Termin szkolenia: 17 marca 2017 r. (piątek), godz. 9:00

Miejsce szkolenia: ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski

Zajęcia poprowadzi Pan Wiesław Talik – dr psychologii, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/364), wykładowca akademicki, doradca zawodowy.

Cena netto : 100,00 zł/1osoba  (w tym przerwa kawowa oraz materiały merytoryczne).

 Zgłoszenia  przyjmujemy  do  dnia  15 marca  2017 r.  do godz. 15:00

Szczegółowe informacje i zapisy:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim,

 1. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel.: 15 871 75 36, e-mail: fil@lfr.lublin.pl

Karta uczestnictwa

Rozporządzenie