Zapoznanie z projektem do 29 marca

W związku z dużym zainteresowaniem Mieszkańców projektem przebudowy drogi, Wójt Gminy Dzwola informuje o przedłużeniu terminu, o 3 dni t.j. do 29.03.2019 r. (piątek), wyłożenia map przedstawiających projekt rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 224+948.

Przedmiotowy projekt jest wyłożony w sali narad w budynku urzędu (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzwola w dniach od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. W wyznaczonym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu.

W dniu 28.03.2019 r. w Sali narad odbędzie się V sesja Rady Gminy Dzwola od godziny 9.00. Z uwagi na powyższe dostęp do map w godzinach przedpołudniowych, w dniu 28.03.2019 r. może być utrudniony.