Bezpieczna jazda drogą 109004L zamiast dołów i dziur

W dniu 8 kwietnia  2020 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Przebudowę drogi gminnej nr 109004L w miejscowości Dzwola w lokalizacji od km 0+000 do km 0+348 o długości 348 m”.

 

 

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w proporcji 70% wkład LUW w Lublinie, tj. 169 922,00 zł, 30% wkład Gminy Dzwola, tj. 72 824,76 zł. W ramach prac została wykonana nowa nawierzchnia 5,00m w km od 0+000,00 do km 0+307,00, pobocze po lewej stronie drogi o szer. 1,00 m oraz trakt pieszo-rowerowy po lewej stronie szer. 1,64 m w km 0+000 do km 0+348 i ściek liniowy pomiędzy krawędzią nawierzchni a krawędzią traktu. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Janowie Lubelskim.