Zakończony Podprogram 2019 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej w Gminie Dzwola

W czerwcu dobiegł końca Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Organizacją pozarządową odpowiedzialną za realizację podprogramu, o którym mowa było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej, które podjęło się jego realizacji.

W rzeczywistości to bardzo duże pod wieloma względami przedsięwzięcie trwa nieprzerwalnie w Gminie Dzwola od roku 2008 i każdorazowo przynosi zamierzone efekty zgodne z programem i jego założeniami. Aby jednak inicjatywa ta doszła do skutku wymaga uprzednio wielu działań i współpracy osobowej oraz instytucjonalnej, a także międzyinstytucjonalnej na różnych szczeblach. Dotyczy to jednak szczególnie współpracy osób i instytucji pośród naszej społeczności lokalnej i instytucjonalnej. To one bowiem muszą ją w następstwie podpisanych umów i porozumień zrealizować według jasno określonych procedur i standardów zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

W podprogramie 2019 w sposób szczególny współpraca ta odbywała się pomiędzy:

– Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej,
– Bankiem Żywności w Lublinie,
– Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli,
– Ochotniczą Strażą Pożarną w Kocudzy Drugiej,
– Wójtem Gminy Dzwola,
– Urzędem Gminy Dzwola.

Do podprogramu 2019 zgłosiło się 740 osób z terenu Naszej Gminy. Łącznie pozyskano 32 989,20 kg produktów żywnościowych na sumaryczną kwotę 153 441,93 zł. Aby dokładniej sprecyzować otrzymane wsparcie należy dodać, że w przeliczeniu na osobę to 44,58 kg o wartości 207,35 zł. Z pewnością to duże wsparcie dla osób potrzebujących.
W ramach pomocy żywnościowej zostały dostarczone następujące produkty: buraczki-wiórki, sok jabłkowy, groszek z marchewką, makaron jajeczny, makaron kukurydziany,  ryż biały, kasza gryczana,  mleko UHT, koncentrat pomidorowy, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, olej rzepakowy, herbatniki, ser podpuszczkowy, powidła śliwkowe, gołąbki w sosie pomidorowym, filet z makreli w oleju, cukier.

Wymienione produkty to zestaw na cały podprogram 2019, który dwoma  partiami trafił do Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej bezpłatnym transportem z Banku Żywności w Lublinie. Został on dwa razy rozładowany przez beneficjentów programu a następnie rozdysponowany między 740 osób zakwalifikowanych do podprogramu 2019.

Otrzymane produkty żywnościowe i ich dystrybucja to nie wszystko w umowie Stowarzyszenia z Bankiem Żywności. Ich obowiązkowym uzupełnieniem jednocześnie było jeszcze tzw. „wsparcie towarzyszące”. To konkretne działania realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz mieszkańców Gminy Dzwola biorących udział w tym podprogramie przeprowadzone w formie warsztatów o tematyce związanej z nauką gotowania i zdrowego żywienia. 
Na zakończenie Podprogramu 2019 Stowarzyszenie otrzymało w podziękowaniu od Pani Prezes Banku Żywności w Lublinie prezent w postaci odznaki Przyjaciel Banku Żywności za dotychczasową współpracę i zaangażowanie na rzecz mieszkańców Gminy. Odznaka jest dla członków Stowarzyszenia bardzo miłym zaskoczeniem a zarazem utwierdzeniem, iż warto kontynuować działania na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym. Dodatkowym wsparciem od Banku Żywności dla Stowarzyszenia było przekazanie płynu dezynfekcyjnego oraz maseczek jednorazowego użytku co  jest w tym trudnym dla wszystkich czasie także dużym wsparciem.

Serdecznie dziękujemy członkiniom Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej za wszelką pomoc przy wydawaniu produktów, a także wszystkim innym instytucjom i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do ich pozyskania
i pomagały w dystrybucji. Należy tu wymienić w szczególności:

– Ochotniczą Straż Pożarną w Kocudzy Drugiej,
– Ochotniczą Straż Pożarną w Krzemieniu Pierwszym,
– Bank Żywności w Lublinie,
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli,
– Urząd Gminy Dzwola.

Składamy również serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zawsze licznie przybywały i za każdym razem czynnie uczestniczyły w ręcznym rozładunku otrzymanej żywności.

Serdecznie i szczerze dziękujemy za wszelką życzliwość i pomoc.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej