Zakończono budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Krzemień Pierwszy cz. 2, Krzemień Drugi, Zofianka Dolna i Flisy.

W dniu 31.10.2018 roku zostały ukończone prace budowlano montażowe przy budowie wodociągu w miejscowości Krzemień Pierwszy cz. 2, Krzemień Drugi, Zofianka Dolna i Flisy. W dniu 08.11.2018 roku dokonano komisyjnego odbioru robót.

Generalnym Wykonawcą było Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Zakład Usług Wodno Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz, 27-600 Sandomierz, ul. Portowa 14, Partner Konsorcjum: BUSKOPOL SPÓŁKA AKCYJNA 28-100 BUSKO-Zdrój , ul. Kilińskiego 41. Natomiast Podwykonawcą była firma EKOMEL sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego w której zakresie było wykonanie sieci głównej wraz z przyłączami.

DSC_0038

Wykonano następujący zakres robót:

  1. Sieć wodociągowa:

            Rurociągi wraz z uzbrojeniem:

            – PE Dn160  – 2997,0mb

            – PE Dn 125 – 8095,0mb

            – PE Dn 110 – 6478,0mb

            – PE Dn 63   – 2009,0mb

            – PE Dn 50   – 1051,0mb

            – PE Dn40    –  197,0 mb

            OGÓŁEM:      20 827,0 mb

  1. Przyłącza wodociągowe:

            Rurociągi wraz z uzbrojeniem:

            – PE Dn 63   –  240,0mb

            – PE Dn40    –  6389,0 mb

            OGÓŁEM:        6 629,0 mb

            Punkty czerpalne: 250 szt.

Wartość wykonanych robót:

– całkowita wartość robót budowlano-montażowych wyniosła:

– 4 631 618,81 zł brutto

W związku ze zgłaszaniem się chętnych na przyłączenie do wodociągu zlecono w robotach uzupełniających wykonanie dodatkowych przyłączy wodociągowych w liczbie 19 sztuk.

Zakres robót uzupełniających.

            Rurociągi wraz z uzbrojeniem:

            – PE Dn 63   –  358,0mb

      – PE Dn40    –  425,0 mb

      OGÓŁEM:    –   783,0 mb

      Punkty czerpalne: 19 szt.

Wartość uzupełniającego zakresu przedmiotu odbioru:

– całkowita wartość robót budowlano-montażowych wyniosła:

– 94 322,28 zł brutto

W chwili obecnej Inwestor czyli Gmina Dzwola wystosowała pisma do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Janowie Lubelskim, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim oraz Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim z zawiadomieniami o zamiarze przystąpienia do użytkowania sieci wodociągowej.

DSC_0043

 

DSC_0029