Zakończenie remont mostu w miejscowości Władysławów na rzece Rakowa.

 Informujemy, że w dniu 25.04.2017 roku został  zakończony remont mostu na rzece Rakowa w miejscowości Władysławów. Remont mostu wykonała firma „Roboty Inżynieryjno Budowlane, Antoni Chorębała z Janowa Lubelskiego.

 

Wartość wykonanych robót remontowych w kwocie 43.226,06 złotych brutto została pokryta w całości z budżetu Gminy Dzwola.

 W ramach wykonanych robót remontowych wykonano wymianę pokładów drewnianych, zakonserwowano ustrój niosący, wzmocniono/wymieniono podpory oraz wybudowano dojazdy. Wyremontowany most w sposób znaczący przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa transportu rolniczego i leśnego w sołectwie Władysławów.