Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych

Wojewoda Lubelski w dniu 20 grudnia 2018 r. wydał Rozporządzenie Porządkowe Nr 62 w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Województwa Lubelskiego. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,

 

Wojewoda Lubelski wprowadził zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie Województwa Lubelskiego.

Zakaz, obowiązuje od dnia 24 grudnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.

Poniżej podajemy do wiadomości publicznej treść zarządzenia.

Rozporządzenie porządkowe Nr 62 WL.(4349250_4370914)

Rozp. Porządk. mat. pirotech 2018 r. – obwieszcz..(4330882_4370912)