Zajezdnia autobusowa w Krzemieniu Pierwszym

Wreszcie jest.

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy. Wśród wielu zadań, które ciążą  gminie jest zapewnienie społeczeństwu bezpiecznego dojścia, przebywania w miejscu oczekiwania i organizowania przewozów pasażerskich

komunikacją publiczną w tym przede wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej. Rozległą wieś przecina droga krajówka nr 74 i dzieli Krzemień dokładnie na pół. Krzemień posiada świetną łączność ze światem. Poza drogą krajową nr 74 (Janów Lubelski – Zamość – Zosin) przez Krzemień przebiega droga powiatowa z Flisów do Chrzanowa. W ciągu doby przez skrzyżowanie tych ważnych szlaków komunikacyjnych przejeżdża ponad 3 tysiące samochodów osobowych i ciężarowych, stwarzając potężne zagrożenie. To co przez kilkanaście lat funkcjonowało w otoczeniu tak uczęszczanego skrzyżowania w Krzemieniu Pierwszym musiało zostać wreszcie uporządkowane. Znaczne oddalenie przystanków autobusowych od skrzyżowania dróg, usytuowanie ich w szczerym polu, bez oświetlenia i przemieszczanie się podróżnych drogą krajową pozbawioną chodników a nawet bezpiecznych poboczy, szczególnie w okresie jesienno – zimowym takiego bezpieczeństwa nie zapewniało. Dlatego też częstotliwość zgłaszania przez mieszkańców tego problemu musiało wreszcie znaleźć swój finał. W marcu 2007 r. utworzony został społeczny komitet ds. budowy zatoki, na czele którego stanął Pan Wiesław Cygan – ówczesny Radny Gminy Dzwola.

Po kilkunastoletnich zmaganiach z pojawiającymi się problemami, udało się zakupić teren pod budowę, wykonać i wreszcie oddać do użytku tak długo oczekiwaną, wręcz upragnioną przez dzieci szkolne i dorosłych zatokę przystankową. Obiekt, który kosztował ponad 150 tys. zł, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół, do którego uczęszczają dzieci z 7 sołectw (Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Zofianka Dolna, Flisy, Branewka-Kolonia, Branewka, Branew), Ośrodka Zdrowia i pobliskiego Kościoła Parafialnego zapewni bezpieczeństwo podróżnym, przejmując funkcję zlokalizowanych dotychczasowo w obrębie ruchliwego skrzyżowania sześciu przystanków autobusowych, został w dniu 31 sierpnia 2017 r. oddany do użytku.

Budowę zatoki wsparło także Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Podległy Starostwu ZDP wykonał własnym siłami i środkami zjazdy z dogi powiatowej. W uroczystym oddaniu obiektu uczestniczyli: Proboszcz Parafii w Krzemieniu Ks. Stanisław Gieroń, Poseł RP Pan Jerzy Bielecki, Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Pan Andrzej Szarlip, który przekazał list od Pana Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego skierowany do Pana Stanisława Rożka – Wójta Gminy Dzwola, Dyrektor Oddziału GDDKiA Lublin Pan Stanisław Schodziński, V-ce Starosta Janowski Pan Antoni Kulpa, Komendant Policji mł. insp. Pan Janusz Kaniowski, Przew. Rady Gminy Kazimierz Małek wraz z Radnymi, Dyrektor ZDP Pan Witold Kuźnicki.

Życzymy wszystkim korzystającym z zajezdni autobusowej bezpiecznego podróżowania do wybranego celu.

Wojewoda Czarnek Przemysław-thumbnail