Za każdą kroplę przelanej krwi – DZIĘKUJEMY

14 czerwca 1944  jest ważną datą, gdyż w tym dniu obchodzimy rocznicę Bitwy na Porytowym Wzgórzu. Wtedy to rozegrały się walki pomiędzy wojskiem niemieckim, dowodzonym przez gen. Siegfrieda Haenicke a polskimi partyzantami Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej wraz z radzieckimi partyzantami pod dowództwem Nikołaja Prokopiuka.

Wiosną 1944 roku, na terenach Lubelszczyzny, działało wiele organizacji partyzanckich. W związku z tym Niemcy szczegółowo opracowali akcję „Sturmwind I” („Wicher I”), która miała na celu zlikwidowanie partyzantów w Lasach Janowskich. Źródła podają, iż siły niemieckie liczyły około 30 tys. żołnierzy, natomiast partyzanckie tylko ok. 3 tys. żołnierzy. Bitwa zakończyła się sukcesem polskich i radzieckich partyzantów, którym udało się wydostać z okrążenia. Bitwa na Porytowym Wzgórzu to największa bitwa partyzancka na ziemiach polskich podczas II wojny światowej.

Tegoroczne obchody 76. rocznicy  Bitwy na Porytowym Wzgórzu miały charakter inny niż dotychczas, co spowodowane było zaistniałą sytuacją epidemiczną. Uroczystości poświęcone upamiętnieniu tej ważnej daty, jaką jest 14 czerwca, nie odbyły się według corocznego scenariusza. Nie było również mszy świętej polowej, jak również Apelu Poległych i salwy honorowej. Chcąc uczcić Tych, którzy stracili życie w walce o suwerenność i niepodległość Ojczyzny delegacja reprezentująca Gminę Dzwola, na czele z Wójtem Gminy Dzwola Wiesławem Dyjachem, złożyła wieniec i zapaliła znicze pod Pomnikiem upamiętniającym Poległych na Porytowym Wzgórzu.

Dziękujemy Poległym za ofiarność, oddajemy hołd, dzielnie walczącym do ostatniej kropli krwi – PAMIĘTAMY.