„Z Kolbergiem po Gminie”

W pierwszą niedzielę lipca jak co roku odbył się 26 Festyn Ludowy „Z Kolbergiem po Gminie”. Organizatorami festynu byli: Wójt Gminy Dzwola oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury. O godzinie 14 prowadzący imprezę Dyrektor GBPiOK – Zbigniew Buryta przywitał Stanisława Rożka – Wójta Gminy Dzwola, wszystkich zebranych oraz gości zaproszonych,

Radnych, kapele i zespoły ludowe.   Następnie uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek, który w swojej wypowiedzi nadmienił o tradycjach lokalnych, zespołach ludowych i ludziach pracujących na rzecz krzewienia kultury. Oprawę muzyczną wzbogaciły zespoły ludowe: Kocudzanki, Roztoczanki, Aleksandrowiacy, Marianki, Piłatczanki, Krzewina, Zespół z Modliborzyc, kapela „Stacha” z Dzwoli, kapela z Potoka Wielkiego, kapela Krążałka, Spoko Orkiestra, Zespół TOP ROLAND, Zespół FoX a nad całą oprawą muzyczną czuwał DJ Lukas.
Ciekawą i bezpłatną zabawę dzieciom i młodzieży zapewnił Pan Grzegorz Widz – firma „SuperLiny”.
Podczas festynu można było posmakować regionalnych potraw przygotowanych przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Kocudzy Drugiej.
Na zakończenie prowadzący imprezę Dyrektor Zbigniew Buryta podziękował sponsorom 26 Festynu Ludowego „Z Kolbergiem po Gminie” oraz wszystkim, którzy przyczynili się poprzez udział w festynie, do integracji naszej lokalnej społeczności.