XVII Sesja Rady Gminy Dzwola

W dniu 15 listopada 2016 r. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Dzwola. Przed rozpoczęciem obrad nad projektami uchwał, wnioskami radnych i sołtysów, została przedstawiona prezentacja: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

przez Panią Monikę Mulier – Gogół – doradcę energetycznego, Regionalne Biuro Energii, Oddział Realizacji Projektów, działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Gmina Dzwola została objęta wsparciem doradczym.

Na zakończenie sesji odbyło się pożegnanie związane z zakończeniem pracy wieloletniego pracownika biura obsługi Rady Gminy Pani Krystyny Śliwińskiej. Wiedza, umiejętność dzielenia się nią z innymi urzędnikami, opanowanie w rozwiązywaniu wielu problemów, które są wpisane w działalność urzędu, skromność połączona z elegancją podkreślającą jej pozycję pracownika Urzędu Gminy.

Uczestnicy sesji Rady Gminy byli świadkami wręczenia kwiatów i przekazania podziękowań przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Kazimierza Małka życzącego Pani Krystynie Śliwińskiej pomyślności, spokoju i radości z „bycia emerytem”.

pde-prezentacja-monika-gogol-dzwola-15-11-2016