Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej

W dniach 4-5 października 2018 roku odbyło się „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Partnerem wspierającym to ważne wydarzenie było Województwo Lubelskie. Integralną częścią LFIP 2018 był „Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym”, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W dwudniowym wydarzeniu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, przy Pl. Teatralnym 1, wzięło udział blisko 350 przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej oraz mediów z województwa lubelskiego.

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest cykliczną imprezą, która już na stałe wpisała się w kalendarz największych corocznych imprez promujących rozwój współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi. Zorganizowany po raz piąty LFIP był obecnie największym corocznym świętem III Sektora na Lubelszczyźnie. Ponadto wydarzenie co roku jest doskonałą okazją do promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego. W tym zakresie wykorzystuje zainteresowanie rozwojem ekonomii społecznej oraz współpracę międzysektorową w budowaniu pozytywnego wizerunku Lubelszczyzny pod względem gospodarczym, w tym wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorczości społecznej oraz współpracy z biznesem.

Pierwszego dnia LFIP 2018 tj. 4 września 2018 r. wydarzeniem towarzyszącym była uroczysta Gala III Sektora, podczas której wręczono nagrody i medale pamiątkowe dla organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorstw z woj. lubelskiego. W tym zakresie przekazano laureatom „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego dla 100 lubelskich organizacji pozarządowych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Polski przyznanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

Właśnie takie wyróżnienie w postaci pamiątkowego medalu oraz dyplomu otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej, które jest swego rodzaju uhonorowaniem dotychczasowej działalności Stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnej Gminy Dzwola. Z rąk wojewody lubelskiego oraz innych przedstawicieli LFIP otrzymała je w imieniu całego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej Pani Prezes Stowarzyszenia Wiesława Szuba, która uczestniczyła w tej uroczystej gali.

Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia oraz życzymy dalszych sukcesów podczas działalności, którą stowarzyszenie realizuje na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Dzwola. Niech jednocześnie stanie się ono dodatkową motywacją do dalszych działań, zarazem zachętą dla innych Organizacji Pozarządowych z Naszego Terenu do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.