Wypłata świadczenia wychowawczego “500+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje wnioskodawców, że w dniu 19 grudnia 2017 roku zostały wypłacone świadczenia wychowawcze” 500+”.

 

 

 

Świadczenia wychowawcze, czyli pieniądze w z programu „Rodzina 500 plus”, przysługują wszystkim rodzinom na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Po spełnieniu kryterium dochodowego (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), świadczenie przyznawane jest także na pierwsze dziecko.