Wydawanie produktów żywnościowych

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej oraz OPS w Dzwoli informują mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9 do 14 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Prosimy wszystkie osoby i rodziny, które uzyskały skierowanie do tego wsparcia na ten podprogram o terminowy odbiór żywności.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli