„Wszystko w życiu kiedyś się zaczyna i kiedyś się kończy…”

Niedziela, dnia 17 lipca 2016 r. dla parafian Parafii Św. Anny w Branwi nie była zwykłą niedzielą. Licznie zgromadzeni na Mszy Świętej o godzinie 9.00 parafianie bardzo serdecznie i ciepło przywitali nowego Księdza Proboszcza Pawła Katę. Uroczystość, której przewodniczył Dziekan Dekanatu Janowskiego Ks. dr Jacek Staszak rozpoczęła się wprowadzeniem Ks. Proboszcza w otoczeniu Ks. Daniela Jamrożego SDS

i licznej grupy ministrantów do ołtarza Świątyni.

Ksiądz Dziekan powitał zebranych i odczytał Dekret Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, na mocy którego Ks. Paweł Kata został proboszczem parafii i przedstawił nowego Proboszcza. Scharakteryzował zadania, jakie będzie pełnił w parafii i zwrócił się do wiernych, by przyjęli Go otwartym sercem. Ks. Dziekan skierował serdeczne życzenia do Ks. Proboszcza; by Duch Święty uzdolnił Go do wielkodusznego podjęcia duszpasterskich zadań, by wierni wzrastali w wierze, i w Eucharystii odnajdywali źródło uświęcania życia, by otaczał ojcowską miłością chorych i ubogich oraz roztropnie zarządzał dobrami materialnymi powierzonymi Jego pieczy. Po słowach Ks. Dziekana, nowego Proboszcza kwiatami powitali: dzieci, młodzież i przedstawiciele Rady Parafialnej. Miejscowe zespoły śpiewacze: Roztoczanki i Branwiacy odśpiewały okolicznościowe pieśni. W imieniu własnym, jak i wszystkich mieszkańców społeczności gminy Dzwola, Księdza Proboszcza w nowym miejscu posługi duszpasterskiej przywitał serdecznie Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek składając Księdzu Proboszczowi dużo satysfakcji z posługi w nowej parafii, spełnienia marzeń, zadowolenia i sukcesów zarówno duszpasterskich, jak i osobistych. Po powitaniach, Ks. Dziekan wręczył nowemu Proboszczowi klucze Kościoła obwieszczając, że od tej chwili podejmuje On pasterskie zadania w Parafii.

Ks. Paweł Kata w posłudze kapłańskiej w Parafii Branew zastąpił Ks. Bartosza Rachwała, który pracę duszpasterską w Parafii pełnił od 2003 roku.