WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE

W marcu 2016 roku Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli pozyskało produkty żywnościowe z Fundacji Bank Żywności w Lublinie. W ramach programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” pomocą zostały objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, wielodzietność oraz inne) zamieszkujące na terenie Gminy Dzwola.

Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych budżetu państwa. Na terenie Gminy Dzwola wspieramy podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej produktami żywnościowymi od 2008 roku. Obecnie taką pomocą objętych jest 620 osób.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Lublinie 12 maja miało miejsce wydarzenie pod hasłem „Kromka chleba – kulinarne inspiracje PO PŻ”, gdzie prezentowały swoje osiągniecia zaangażowane w proces dystrybucji żywności organizacje pozarządowe. Nie zabrakło także członkiń ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej. Panie na tę okazję przygotowały stoisko, na którym zaprezentowały produkty regionalne jak również własnoręcznie robione kwiaty z bibuły. Wydarzenie, między innymi, uświetnił zespół śpiewaczy „Marianki”. Przybyli goście mieli okazję spróbowania naszych rodzimych rarytasów oraz posłuchania piosenek w wykonaniu zespołu.