Wójt z przedstawicielami GDDKiA – planują inwestycje

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Pan Jerzego Bieleckiego, w dniu 6 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy Dzwola odbyło się spotkanie Wójta Gminy Dzwola Stanisława Rożka z Panem Markiem Żmijanem – Zastępcą Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. W spotkaniu roboczym uczestniczyli również Kierownicy Wydziałów Oddziału w Lublinie oraz przedstawiciele mieszkańców

miejscowości Zofianka Dolna.

Spotkanie dotyczyło problemów związanych z remontem i inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol a m.in.:

– urządzenia tymczasowej drogi serwisowej w okolicy Zofianki Dolnej umożliwiającej  rolnikom dojazd do gruntów rolnych,

– remontu mostu na rzece Branew w Krzemieniu,

– remontu nawierzchni jezdni na odcinku Dzwola – Frampol,

a także inwestycje drogowe, przy drodze w tym: budowa chodnika w Zofiance Dolnej, Krzemieniu oraz do Dzwoli Kolonia, a także usytuowanie przejść dla pieszych.

W trakcie planowanej na 2019 rok gruntownej przebudowy drogi na odcinku Janów Lubelski
– Frampol, mającej charakter dużej inwestycji, wówczas zapewniają przedstawiciele  GDDKiA, iż dokonany zostanie wykup gruntów rolnych na poszerzenie pasa drogowego i budowę dróg serwisowych o nawierzchni asfaltowej, umożliwiających wjazd na działki rolne. W roku bieżącym zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi krajowej od Dzwoli do Frampola a także remont skrzyżowania i mostu w Krzemieniu. To najważniejsze kwestie poruszone na tym spotkaniu, które mają wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa i wygody mieszkańców gminy Dzwola i użytkowników dróg.

W spotkaniu uczestniczył także Radny Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, Przewodniczący Stowarzyszenia Porozumienia Inicjatyw Samorządowych Pan Grzegorz Flis, który korzystając z pobytu w Dzwoli tak ważnych gości poruszył problemy komunikacyjne, nurtujące społeczeństwo Janowa Lubelskiego, w tym szczególnie przejść dla pieszych na „Osiedlu Zaolszynie”.

                                               Referat Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej