Woda coraz bliżej

Na podstawie umowy na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy i Zofianka Dolna, podpisanej przez Wójt Gminy Stanisława Rożka przy kontrasygnacie Skarbnika p. Anety Gilas z wykonawcą – Konsorcjum Firm:

 

Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemiaszek, Antoni Gancarz, Sandomierz, oraz BUSKOPOL S.A. BUSKO-Zdrój – p. Mieczysław Siemiaszek, podpisanej 22 marca 2018 roku aktualnie realizowane jest zadanie o wartości 4 631 618,81 zł. Zakresem robót objęto wykonanie ponad 20 km sieci wodociągowej i prawie 7 km przyłączy wodociągowych. Roboty są już poważnie zawansowane i realizacja zadania nie jest zagrożona. Zgodnie z zapisem w umowie, mieszkańcy ww. miejscowości powinni otrzymać upragnioną wodę do końca października b.r.

DSC_1029DSC_1043Dodaj pliki