Wizytę w Urzędzie Gminy

W dniu 10 lutego wizytę w Urzędzie Gminy złożył Proboszcz Parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim ks. kanonik dr Jacek Beksiński. Podczas wizyty Wójt Gminy Stanisław Rożek zapoznał Księdza Proboszcza ze strukturą i specyfiką Gminy, jej zadaniami inwestycyjnymi oraz planami jej rozwoju na rzecz polepszenia życia społeczności lokalnej.  Ks. Proboszcz w szczególny sposób interesował się miejscowościami należącymi do Parafii:

Zofianka Dolna i Flisy, w tym zaopatrzeniem tych miejscowości w wodę z wodociągu oraz rewitalizacją Flisów. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Ks. Proboszcz zadeklarował pomoc nie tylko duchową w realizację tak żywotnych dla tych środowisk przedsięwzięć.