Ważne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, informujemy o istotnych zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Dzwola. Pracownicy Urząd Gminy Dzwola pracują i realizują wszystkie zadania z zakresu administracji samorządowej, jednak z uwagi na bezpieczeństwo klientów i pracowników, zostają wprowadzone ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. od 3 listopada do 4 grudnia w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym wprowadzona zostaje praca zdalna. Stosując zapisy rozporządzenia Urząd Gminy Dzwola zachowuje bieżącą działalność i bezpośrednią obsługę, jednak ze względu na nieobecność części pracowników, czas niezbędny do obsługi może się nieznacznie wydłużyć.

Budynek Urzędu Gminy Dzwola jest zamknięty, ale z wszystkimi pracownikami można kontaktować się drogą telefoniczną pod nr tel. 15 875 22 15 (sekretariat) lub elektroniczną, celem usprawnienia obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników, zachęcamy do umawiania wizyt.   Wykaz telefonów.

 

Przypominamy:

dokumenty i wnioski, kierowane do Urzędu Gminy Dzwola, można również składać:

– za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy Dzwola dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl,

– za pośrednictwem operatora pocztowego – jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ugdzwola@mbnet.pl.

Dokumenty urzędowe, wnioski i wszelkie pisma w formie papierowej można również pozostawić w specjalnie przygotowanej na ten cel  urnie, która jest ustawiona i oznakowana, w budynku Urzędu Gminy Dzwola, tuż za głównymi drzwiami wejściowymi.

Zalecamy dokonywanie płatności bezgotówkowych (kartą płatniczą) oraz zachęcamy do opłacania należności online, na wskazane poniżej rachunki bankowe:

Nr rachunków bankowych Urzędu Gminy Dzwola:
97 9410 1036 2003 3000 0185 0001 – wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, dzierżawy, czynsze, inne opłaty;
47 9410 1036 2003 3000 0185 0028 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pracownicy Urzędu Gminy Dzwola udzielają informacji na temat realizowanych spraw i usług publicznych, w szczególności przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Załatwienie spraw w kontakcie bezpośrednim możliwe jest po uprzednim ustaleniu telefonicznym lub elektronicznym terminu spotkania, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązuje nakaz zachowania dystansu w bezpośrednim kontakcie z pracownikami i innymi osobami. Przy oczekiwaniu na możliwość załatwienia sprawy należy zachować bezpieczną odległość.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest realizowana w punkcie obsługi, znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy Dzwola.