Ważna informacja

Szanowni Państwo,

z uwagi na działania prewencyjne w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników uprzejmie informujemy, że od poniedziałku (16 marca 2020 r.) do odwołania Urząd Gminy Dzwola nie będzie przyjmował Interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna. Do budynku wpuszczani będą jedynie pracownicy. Zmiana sposobu funkcjonowania Urzędu nie oznacza, że pracownicy nie będą wykonywali swoich obowiązków. Kadra będzie pracowała normalnie. Pracownicy będą wykonywali wszystkie obowiązki, łącznie z realizacją spraw mieszkańców – tylko bez bezpośredniego kontaktu.

Urząd Stanu Cywilnego od 16 marca będzie przyjmować interesantów tylko w sprawach dotyczących rejestracji aktów zgonu (osoby z kartą zgonu). Pracownik USC jest do dyspozycji mieszkańców za pośrednictwem korespondencji mailowej i tradycyjnej oraz w innych sprawach poprzez kontakt: tel. 15 687 24 83, e-mail: uscdzwola@mbnet.pl

Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami urzędu.

Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Dzwola: 15 875 22 15

Kontakt e-mail: ugdzwola@mbnet.pl oraz przez epuap.gov.pl i portal obywatel.gov.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli od 16 marca 2020 r. do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywamy pracy.  Proszę o rozważanie możliwości załatwienia urzędowych spraw telefonicznie, elektronicznie lub drogą pocztową.

Kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli: 15 875 25 33

Kontakt e-mail: opsdzwola@wp.pl oraz przez epuap.gov.pl i portal empatia.mpips.gov.pl  

Interesanci będą przyjmowani tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny w wyznaczonym miejscu.

Ponadto informuję Państwa, że dokumenty urzędowe, wnioski i wszelkie pisma w formie papierowej można pozostawić w specjalnie przygotowanej na ten cel  urnie, która będzie ustawiona, w budynku Urzędu Gminy Dzwola, tuż za głównymi drzwiami wejściowymi.

W sprawach indywidualnych prosimy o bezpośredni kontakt z konkretnym pracownikiem, numery telefonów znajdują się na stronie internetowej: Kontakt – Pracownicy – Urząd Gminy Dzwola

Zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie. Zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców naszej gminy są dla mnie najważniejsze. Wszelkie powstałe utrudnienia, wynikają z działań profilaktycznych. Musimy mieć bowiem świadomość, że u wielu osób choroba może przebiegać bezobjawowo – można być nosicielem i zarażać nie mając o tym świadomości.

Apeluję o zachowanie zasad higieny, odpowiedzialnego podejścia do obecnej sytuacji i dostosowania się do wszelkich zaleceń.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i z góry dziękujemy za zrozumienie.

z poważaniem

Wójt Gminy Dzwola

Wiesław Dyjach