Warsztaty kulinarne w ramach POPŻ 2014-2020

Serdecznie zapraszamy beneficjentów korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na Działania Towarzyszące, w ramach których odbędą się warsztaty kulinarne.

 

Warsztaty poprowadzą Arkadiusz Krzesiak i Bożena Borowicz. Zajęcia  odbędą się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej w dniu 23 stycznia 2018 roku o godzinie 1000 oraz o 1200.
plakat na stronę interentową