Warsztaty kulinarne i warsztaty edukacji ekonomicznej w Gminie Dzwola jako wsparcie towarzyszące z Banku Żywności w Lublinie

23 stycznia 2018 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej odbyły się „warsztaty kulinarne i warsztaty edukacji ekonomicznej” prowadzone przez specjalistów z Banku Żywności w Lublinie.

 

Działania odbyły się w ramach tzw. „wsparcia towarzyszącego” otrzymanej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD). Były one skierowane do mieszkańców Naszej Gminy, którzy otrzymują pomoc żywnościową w podprogramie 2017, obowiązującym w okresie od 08.2017 r. do 06.2018 r.

Trzeba zaznaczyć, że od kilku lat Banki Żywności, oprócz przekazywania żywności prowadzą działania edukacyjne, których celem jest włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielnienie i podniesienie kompetencji odbiorców żywności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach tego działania odbyły się warsztaty kulinarne oraz warsztaty edukacji ekonomicznej, w których czynnie uczestniczyły dwie grupy beneficjentów programu z terenu Gminy Dzwola.

Na warsztatach kulinarnych uczestnicy wraz z prowadzącym kucharzem przygotowywali wspólnie potrawę regionalną z produktów, które otrzymują z Banku Żywności, czego końcowym efektem była wspólna degustacja. Z kolei na warsztatach edukacji ekonomicznej omawiano domowe budżety rodzin, ich kontrolowanie oraz skuteczne zarządzanie nimi. W obu przypadkach cieszyły się one sporym zainteresowaniem pośród uczestników.

Przypomnijmy, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy zaś otrzymana pomoc dla osób najbardziej potrzebujących przez lokalne organizacje i stowarzyszenia jest bezpłatna.