Warsztaty kulinarne dla uczestników POPŻ 2014-2020

Serdecznie zapraszamy beneficjentów korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na Działania Towarzyszące, w ramach których odbędą się warsztaty kulinarne.

 

Warsztaty odbędą się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej w dniu 23 stycznia 2019 roku od godziny 1000.