W poszukiwaniu wiosny…

21 marca uczniowie klasy VIII „a” z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy, wraz z opiekunami, postanowili przywitać pierwszy dzień wiosny wspólnie z Kołem Łowieckim nr 64 “Darz Bór”.

 

Spotkanie rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem. Młodzież z zainteresowaniem posłuchała o zwierzynie bytującej w naszych lasach. Z zaangażowaniem wzięła udział w konkursie “Przyjaciel lasu”. Po wylosowaniu grup, do rywalizacji stanęły: lisy, zające i dziki. Z uśmiechem na twarzy przystąpiły do zabawy „Sowa mądra głowa”, a także z bardzo dobrym wynikiem rozwiązały leśną łamigłówkę. Ostatecznie rywalizację wygrały lisy, a zające zajęły trzecie miejsce. Punktem głównym spotkania było ognisko z pieczeniem kiełbasek i słodkim poczęstunkiem.
Po posiłku wszyscy udali się na spacer do pobliskiego lasu. Pogoda dopisała. Płuca zostały zasilone świeżym leśnym powietrzem, a uczniowie energią na dalszą część roku szkolnego i zbliżające się egzaminy. 
Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał symboliczny upominek.

Poczęstunek i nagrody w konkursie zostały dofinansowane z funduszu alkoholowego Gminy Dzwola w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.