Usuwanie wyrobów zawierających azbest – harmonogram prac

Informujemy wszystkie osoby fizyczne, biorące udział w projekcie pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“,

 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (nabór wniosków 21 maj – 8 czerwiec 2018 r.) o przewidywanym harmonogramie prac związanych z ww. projektem.

Gmina Dzwola znajduje się w regionie nr 3, gdzie wykonawcą prac jest:

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

tel. 41 260-50-50 wewn. 2

Przewidywany termin przeprowadzenia prac: 2018 październik – grudzień,
2019 kwiecień.

Jeśli chcą Państwo poinformować wykonawcę prac o możliwych problemach z odbiorem wyrobów zawierających azbest prosimy o kontakt z ww. wykonawcą.

 

http://www.azbest.lubelskie.pl/aktualnosci/harmonogramy-prac#