Są szanse na przywrócenie Urzędu Pocztowego w Dzwoli

W dniu 22 lutego 2017 r. Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek, złożył wniosek o przywrócenie Urzędu Pocztowego w Dzwoli. Pismo zostało skierowane do Poczty Polskiej S.A. oraz do wiadomości Posłów na Sejm RP z naszego regionu.

 

pismo