Uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających ofiary II wojny światowej

Na murach Publicznej Szkoły Podstawowej w Branwi oraz Zespołu Szkół w Kocudzy, 12 listopada 2019 r. odsłonięte zostały tablice upamiętniające mieszkańców wsi Branewka – Kolonia oraz mieszkańców wsi Kocudza, zamordowanych przez Niemców w 1942 r.

 

Uczestnicy uroczystości mieli zaszczyt i przyjemność wziąć udział w niezwykłej i na pewno pozostającej w pamięci, lekcji historii. Uczniowie PSP w Branwi opowiedzieli jak widzą Polskę Niepodległą ale również przedstawili czasy zaborów i niewoli. Poczucie polskości okazało się trwalsze niż państwo. 123 lata nasze państwo było martwe ale jedynie terytorialnie. Dzięki świadomości narodowej naszych przodków ocalały język i kultura, które przez tak długi czas podlegały ich całkowitej likwidacji. Siłą łączącą Polaków we wszystkich zaborach, był patriotyzm i walka o niepodległość.

Dyrektor p. Krzysztof Fac poprosił wszystkich uczniów, by po powrocie do domu ze szkoły, podziękowali swoim dziadkom i babciom, za to że przeżyli ciężkie lata wojny, i dzięki temu my wszyscy tu jesteśmy, nasi rodzice i my możemy żyć w wolnej Polsce. Natomiast Dyrektor p. Bożena Dubiel dziękując za wybór miejsca na zamontowanie tablicy pamięci w szkole, zapewniła, iż będzie to miejsce bardzo ważne dla społeczności szkolnej i na pewno sprawi, że zostaną ponownie przejrzane karty historii z czasów wojny.

Akademia artystyczno – edukacyjna jaką zaprezentowali uczniowie ZS w Kocudzy, wpisała się w eksponowane hasło: WOLNOŚĆ – JĄ WYMYŚLIŁ DLA NAS BÓG… Zarówno słowa wypowiedziane wierszem jak i wyśpiewane przez młodzież szkolną, utwierdzają wszystkich w przekonaniu, iż przetrwanie narodu polskiego zawdzięczamy uporowi, który objawiał się w nieustannym dążeniu do odzyskania suwerennego państwa, wzajemnym pobudzaniu świadomości narodowej oraz poczuciu wspólnoty Polaków.

W uroczystości stanowiącej część obchodów Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyli Proboszcz Parafii św. Józefa Robotnika w Kocudzy – ks. Jan Kardaś, Proboszcz Parafii p.w. św. Anny w Branwi – ks. Paweł Kata, Starosta Janowski – p. Artur Pizoń, Wójt Gminy Dzwola – p. Wiesław Dyjach a także przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie szkół.

Starosta Janowski i Wójt Gminy Dzwola byli inicjatorami upamiętnienia ofiar niemieckiego terroru z okresu II wojny światowej. Pozostajemy w przeświadczeniu, iż odsłonięcie tablic pomoże przywracać pamięć o lokalnych patriotach i pozwoli pielęgnować polską historię. Samorządowcy podziękowali uczniom i nauczycielom za przygotowanie wzruszających uroczystości i podkreślili w swoich przemówieniach, wielkie znaczenie obchodów tak ważnego dla Polaków święta.

Pod tablicami zostały złożone kwiaty. Uczniowie szkół zobowiązali się dbać o miejsce pamięci a nauczyciele odszukiwać prawdę historyczną i przekazywać kolejnym pokoleniom.