Unia Europejska po Brexicie

Unia Europejska po Brexicie, to temat spotkania z mieszkańcami gminy Dzwola i okolic, który odbyło się 26 stycznia w Dzwoil z Posłem do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosławem Piotrowskim. Ostatnie wydarzenia w Parlamencie Europejskim i wyjście Wielkiej Brytanii Unii Europejskiej, to problem dotyczący wielu Polaków,

wielu osób z Lubelszczyzny, Ziemi Janowskiej, gminy Dzwola i ich rodzin. Spotkanie w Dzwoli było kontynuacją spotkań Pan Profesora z wąskimi grupami zainteresowanych, a także otwartych spotkań z mieszkańcami dużych miast Lubelszczyzny. Organizatorem spotkania było współpracujące z Profesorem Porozumienie Inicjatyw Samorządowych na czele którego stoi Prezes Grzegorz Flis. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Dzwola p. Stanisław Rożek, członek Zarządu Powiatu p. Sławomir Dworak, radni Rady Gminy Dzwola reprezentujący Stowarzyszenie Porozumienie Inicjatyw Samorządowych oraz Prawo i Sprawiedliwość z Przewodniczącym Rady Gminy w Dzwoli p. Kazimierzem Małkiem.

Według danych oficjalnych, z Polski do Wielkiej Brytanii wyjechało około 900 000 osób. Nieoficjalne mówi się o blisko 2 milionach. Rodzą się rożne pomysły, jak usankcjonować pobyt na Wyspach naszych rodaków. Czy przyznawać im pozwolenie na pracę według zapotrzebowania angielskiego rynku pracy na danego specjalistę i na tej podstawie pozwalać wybranym grupom zawodowym na zamieszkiwanie.