Umowa na wykonanie sieci wodociągowej podpisana

22 marca 2018 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Dzwoli podpisano umowę na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy i Zofianka Dolna. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Gminy Stanisław Rożek przy kontrasygnacie Skarbnika p. Anety Gilas, natomiast w imieniu wykonawcy

– Konsorcjum Firm: Zakład Usług  Wodno- Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemiaszek, Antoni Gancarz, Sandomierz, oraz BUSKOPOL S.A. BUSKO-Zdrój – p. Mieczysław Siemiaszek. Zadanie o wartości 4 631 618,81 zł. Zakres robót to wykonanie ponad 20 km sieci wodociągowej i prawie 7 km przyłączy wodociągowych. Zgodnie z zapisem w umowie zadanie zostanie zrealizowana do końca października b.r.