Umowa na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Kocudzy podpisana

W dniu 26 czerwca 2020 r.  Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przy kontrasygnacie Skarbnika Anety Gilas podpisał umowę na roboty budowlane z firmą PŁD Przedsiębiorstwo usługowo budowlane Łukasz Dziewa na “Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dzwoli i budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”,

dla części nr 2 zadania, tj. “Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”. Koszt przedmiotowych prac brutto wyniesie 1 997 520,00 zł.