Umowa na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Branewce” – podpisana

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Branewce w obecności Wójta Gminy Dzwola – Wiesława Dyjacha, w poniedziałek 19 października 2020 roku podpisał umowę na wykonanie zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Branewce” z wykonawcą – Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Łacko z Janowa Lubelskiego, wyłonionym w przetargu publicznym.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje modernizację świetlicy wiejskiej w następującym zakresie: prace rozbiórkowe, prace budowlane i modernizacja, w tym: wykonanie posadzek, instalacji sanitarnej, sufitów, ścian, ocieplenia stropu świetlicy, wymianę stolarki drzwiowej oraz roboty wykończeniowe.

Świetlica wiejska w miejscowości Branewka jest jedynym miejscem, w którym mieszkańcy mogą się spotkać chociażby na zebraniu sołeckim, wydarzeniach okolicznościowych, czy kulturalnych. Świetlice wiejskie stanowią swego rodzaju ośrodki kultury i rozwój takich miejsc już sam w sobie powoduje aktywizację społeczną mieszkańców, stając się miejscem różnego rodzaju spotkań społeczno-kulturalnych.

Koszt przedmiotowych prac wyniesie 137 776,08 złotych brutto, i w całości zostanie zrefundowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.