Udana zbiórka makulatury

W odpowiedzi na apel p. Artura Pizonia – Starosty Janowskiego,  w dniu 23 lipca 2019 roku na terenie gminy Dzwola przeprowadzono akcję charytatywnej zbiórki makulatury na rzecz powodzian z gminy Modliborzyce. Odzew ze strony mieszkańców gminy Dzwola był bardzo duży, co niezmiernie cieszy.

 

Inicjatorem przyłączenia się naszej gminy do charytatywnej zbiórki makulatury był Wójt Gminy Dzwola – p. Wiesław Dyjach.

W przedmiotową akcję czynnie włączyli się członkowie sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzwola: OSP w Branwi, OSP w Konstantowie, OSP w Krzemieniu Pierwszym, OSP w Kocudzy Górnej, OSP w Zdzisławicach i OSP w Zofiance Dolnej, którzy z terenu całej gminy Dzwola zbierali wystawioną przez mieszkańców makulaturę, a także Wójt Gminy Dzwola, który pomagał przy rozładunku.  

Pracy było sporo, a i nie była ona lekka. W ramach akcji zebrano ponad 10 ton makulatury, którą 26 lipca 2019 r. przekazano na szczytny cel – pomoc poszkodowanym mieszkańcom gminy Modliborzyce. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy za przyłączenie się do zbiórki i wzięcie udziału w akcji. Dziękujemy Ochotniczym Strażom Pożarnym za udostępnienie samochodów strażackich, szczególne podziękowania kierujemy również do Kierowców ww. Ochotniczych Straży Pożarnych za pomoc przy zbiórce, załadunku i rozładunku makulatury, niektórym także za samodzielne zorganizowanie „dodatkowych rąk” do pracy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli za pomoc przy załadunku makulatury w dniu 26 lipca 2019 r., Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Górnej, która udostępniła salę do gromadzenia zebranej makulatury, pracownikom Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim – odbierającym makulaturę oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w przedmiotową akcję.

Serdecznie Dziękujemy!

Tekst i foto: R. Flis – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, Urząd Gminy Dzwola.